Dianne Potters Blogt

Van 'meer' naar 'beter'

Promoot 21Sustainable Blog

Wat was jouw laatste ‘Better Life’ moment?

Over betekenisvol ondernemen, waardevolle interacties en het begrip momenting

Gastblog door Jake Blok, Oprichter van I Have A Wish en directeur en medeoprichter van Inspirething.com

Samen met Dianne Potters organiseerde hij eerder dit jaar ConceptDay, the Better Life edition.  Een creatieve inspiratiesessie die handvatten biedt om betekenisvolle concepten te ontwikkelen en het begrip betekenisvol ondernemen verder in te vullen.

‘Wat was jouw laatste ‘Better Life’ moment?’

Dit is de vraag, die ik jou als lezer graag meegeef.

Toen Dianne mij uitnodigde een blog te schrijven over mijn visie op Betekenisvol Ondernemen, gingen mijn eerste gedachten meteen naar wie zijn de lezers en wat kan ik meegeven. En welke interactie zou ik met hen willen. We leven tenslotte in een verbonden wereld en als ondernemer vind ik de interactie met anderen misschien wel het allerleukst.

Al twintig jaar ben ik ondernemer, en daar zaten veel momenten van vallen en opstaan bij.

Welke momenten waren daarbij van belang?

Ik realiseerde me dat er een constante factor uit naar voren kwam: Momenten waren voor mij pas van belang als die op de een of andere manier ook anderen raakten.

Vooruitkijkend verlang ik nu al naar al die momenten in de toekomst die anderen raken, waardoor het ook wat met mij doet. Vallen en weer opstaan, dat hoort bij ondernemen.

Zo blijkt al schrijvend de eerste invulling van mijn visie op Betekenisvol Ondernemen te zijn: je staat altijd in relatie tot anderen, met een houding van doorgaan. Maar wàt zorgt ervoor dat ik doorga? En wat raakt mij en de ander nu ècht?

In een gesprek met Dianne een tijdje terug hadden we het over ‘duurzaamheid’ en de vele facetten hiervan. Grijpt nu alles iedereen, continu aan? Van het benutten van de beschikbare bronnen tot het denken over de volgende generatie. Van ijsberen die sterven omdat er geen ijs meer is tot de participerende deeleconomie waarin auto’s, maaltijden en gereedschapskisten worden geleend en gedeeld.

Voor mij is duurzaamheid dàt handelen dat positief bijdraagt aan een beter leven – Better Life – in relatie tot anderen. Naar mijzelf kijkend merk ik dat ik de een-op-een interactie steeds belangrijker vind. Verder merk ik dat ik me vaak ‘verplicht’ voel om er voor velen te zijn en/of er überhaupt te zijn. Met een positieve bril op betekent dit dat ik me verder moet ontwikkelen.

‘Ik’ ben de grootste uitdaging in het omgaan met een groeiende groep anderen.

Gemakshalve zou ik kunnen zeggen: ‘doe maar minder’. Minder aandacht, minder betrokkenheid en wellicht minder verlangen. In de commercie heet dit ‘consuminderen’. Maar kan dat wel privé, in real life? En past die houding wel bij mij als mens? En als ondernemer? Als ik privé al bezig ben om mijn interacties met meer aandacht waardevoller te maken en waar het lukt positief en zelfs pro actief te zijn, omdat ik dat een fijnere houding vind… Waarom zou ik diezelfde insteek dan niet omarmen in mijn rol als ondernemer?

‘Moments (that) matter’. Dit grijpt mij. En ik geloof vele anderen ook.

 

Momenting

In het ondernemen doe ik mijn best om ‘momenting’ toe te passen. Populair gezegd is dit, in mijn ogen, een nieuwe kijk op Marketing. De geijkte marketingboodschap – De klant centraal – dat kennen we nu wel. En we hebben ervaren hoe moeilijk dat echt is.

Waarom in plaats hiervan niet bewuster en beter inspelen op de belangrijke momenten van de ander? En de ander het makkelijker maken om met jouw belangrijke momenten rekening te houden? Dit dient meer te zijn dan time management en een obligaat verjaardags-mailtje. Al geloof ik dat zelfs dit voor een beter gevoel zorgt. Meer tijd overhouden en een attentie af en toe, wie wil dat niet?

Momenting gaat om momenten die een ander aanzetten tot actie. Verder vind ik: Inspiratie = Stimulatie. Als je inspirerend wil zijn, dan vind je het belangrijk dat jouw inspiratie de ander tot actie aanzet.

Vanuit die gedachte creëer en ervaar je samen inspirerende momenten die tot de gewenste actie leiden. Dat zijn ‘moments that matter’.

Dus Betekenisvol Ondernemen komt voor mij neer op structureel handelen in relatie tot anderen. Met een houding van doorgaan, met een focus op creatie en ervaring van momenten die inspireren en derhalve anderen tot (de gewenste) actie aanzetten. En daarmee ook bijdragen tot een beter leven – Better Life.

Lukt mij dit nu allemaal? Ik merk dat het positief en actierijk zijn me aardig afgaat. Ik ben wellicht niet altijd even bewust. In het ondernemen denk ik dat de ander ook te weinig met jou bezig is. Wellicht komt het door de wijze waarop tot op heden (onbewust) is gecommuniceerd met elkaar?

Tip aan mezelf: Stap vandaag op een klant af en vraag wat ik kan doen om het makkelijker te maken om samen beter om te gaan met ‘moments that matter’ voor ons. Probeer inspirerend te zijn in elk contact. De intentie alleen al is merkbaar.

“Wat was jouw laatste ‘Better Life’ moment?”

 Jake Blok

Volg Jake Blok op Twitter @jakeblok of vind meer informatie over hem op http://www.inspirething.com/jake.

Dianne Potters Blogt

Van 'meer' naar 'beter'

Promoot 21Sustainable Blog

Social 21Sustainable

Contact

21Sustainable nodigt u uit om contact op te nemen en de dialoog aan te gaan.

21Sustainable

Dianne Potters
Zwanebloemlaan 21
1087 CD Amsterdam
M + 31 (0)6 289 08 108
d.potters@21sustainable.nl